Aktivitetar

På Nordfjord folkehøgskule har vi tilgang på både kompetanse og utstyr for ei rekkje  aktivitetar. Vi har kajakkar, kanoar, robåtar, terrengsyklar, gapahukar, samarbeidsløype etc.

969517_489250791149032_1066239538_nAktivitetane er organisert av Nordfjord folkehøgskule gjennom merkenamnet Nordfjord Adventure. Vi samarbeider med andre lokale aktivitetsselskap og sportsbutikkar om instruksjon og utstyr.

Guiding

På forespørsel kan vi stille med guidar ved ei rekke friluftslivaktivitetar i Nordfjordområdet.

Utleige av utstyr

Vi leiger ut eit mangfald av utstyr. Døme på dette er havkajakk, elvekajakk, kano, surfebrett.

Leirskule

Vi tilbyr opplegg for leirskule i nærområdet vårt. Dette kan bestå av segltur på Gloppefjorden, klatring i Breim og samarbeidsøvingar ved gapahukane på Åsebø. For å nemne noko.

Konfirmantleir

Vi har i mange år vore vertskap for arrangert store konfirmantleirar. Vi har stått for kost, losji og friluftsaktivitetar.

Konfirmantar for Nord-Gudbrandsdalen prosti