Til dekka bord

Vi arrangerer minnesamver, bryllaup, middagar, barnedåp, konfirmasjonar og slektstemner. Ta kontakt med oss for standard prisar.

Sykling frå Haugsvarden

Nokre fjell er til å sjå på. Nokre fjell er til å gå på, og nokre er heilt klart til å sykle på. Når du skal sykle på sti og fjell, er det best med eit terreng som ikkje er altfor bratt – i alle fall når ein ikkje har drive så mykje med det…

Gapahukar med særpreg

Nordfjord folkehøgskule har god erfaring med å fikse tak over hovudet på tur. Vi har gapahukar både i skogen og ved sjøen. Skogsgapahukane   Hausten 2015 fekk vi hjelp av arkitektstudentar ved NTNU til å bygge tre flotte gapahukar i skogen ved Åsebø i Gloppen. Gapahukane er oppført med krativ og stilig design. Her er det overnattingsplass…

Base for slitne syklistar

Til sommaren samarbeider vi for femte gong med det 130 km lange sykkelrittet Nordfjordrittet. Nordfjordrittet Sidan oppstarten i i 2013, har Nordfjord folhehøgskule for vertskap for landevegssyklistane på Nordfjordrittet. Målområdet er eir par hundre meter frå skulen, og sekretariat, garderobar og premieutdeling er lagt til skulen. Og ryttarar som ønskjer å overnatte i eit av…